Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Material orientatiu de ...
 

Material orientatiu de competència cientificotecnològica

Els materials d'exemple que s'ofereixen són unes activitats orientatives que han de servir als docents per fer-se una idea de com seran les activitats de les proves definitives.

En la prova definitiva hi haurà un total aproximat de 30 ítems, agrupats en quatre o cinc activitats d'estímul.

Cada activitat s'estructura a partir d'un context, que pot tenir diferent format i que ha de servir d'estímul inicial: un fragment escrit, diagrames, gràfics, figures, taules que poden acompanyar o no un text. Cada activitat inclou ítems de complexitat diferent.

Els ítems d'aquesta prova són de tres tipus: d'opció múltiple simple, d'opció múltiple complexa i d'opció de resposta oberta. Els ítems d’opció múltiple simple estan formats per un enunciat i quatre opcions de resposta. S’ha d’escollir una resposta correcta d’entre les possibles alternatives. Els ítems d'opció múltiple complexa s'han de respondre:

  • Seleccionant més d'una resposta d'entre les diferents possibilitats (quatre opcions de resposta).
  • Omplint els buits d'un text o d'unes frases.
  • Ordenant i relacionant frases (s'han de relacionar diferents conceptes o un concepte amb un gràfic).

Els ítems d'opció de resposta oberta demanen escriure la resposta i, en algunes ocasions, escriure la justificació de la resposta.

Es pot consultar també el marc conceptual de la prova d'avaluació de la competència científicotecnològica.

Per a qualsevol consulta, us podeu adreçar a prova_quarteso_csa.ensenyament@gencat.cat, indicant a l'assumpte: prova cientificotecnològica.

Data d'actualització: 05.10.2015