Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Consell  > Funcions
 

Funcions

Home Csa

Amb l'objectiu d'analitzar i avaluar el sistema educatiu no universitari de Catalunya, el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu desenvolupa les funcions següents:

  • elabora dictàmens referits a l’assoliment dels objectius fixats en la legislació vigent en matèria d’educació,
  • elabora informes i propostes amb relació a la millora de la qualitat de l’ensenyament i a l’adequació del sistema educatiu a les demandes socials i a les necessitats educatives,
  • elabora estudis sobre la incidència de la implantació del nou sistema educatiu,
  • elabora informes i propostes amb relació a la realitat i les perspectives dels sistemes educatius d’altres països i als seus sistemes d’avaluació,
  • fomenta intercanvis sobres experiències anàlogues amb institucions similars d’altres països,
  • proposa establiments de convenis amb altres organismes o entitats, públics o privats, que tinguin finalitats anàlogues a les del Consell,
  • coordina els estudis impulsats per l’Instituto de Evaluación (IE) del MEC.

Normativa

DECRET 305/1993, de 9 de desembre, de creació del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu. (DOGC núm. 1837, de 27.12.1993) [text íntegre]


Data d'actualització: 15.02.2010