Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Informe 18. Any 2014

Indicadors 17

La divuitena edició del Sistema d'Indicadors d’Ensenyament de Catalunya recull les dades de Catalunya corresponents al curs 2012-2013 i les dades internacionals del curs 2011-2012.

El nou volum del Sistema d'Indicadors manté l'organització habitual en quatre blocs: indicadors de context, indicadors de recursos, indicadors d'escolarització i processos i indicadors de resultats. En un capítol final es recull la síntesi dels valors obtinguts en els indicadors europeus de referència, fixats per la Unió Europea per a l’any 2020 i que s’han anat referenciant en els capítols corresponents. La novetat en aquesta edició és que s'ha inclòs en la taula l'evolució que han experimentat aquests indicadors educatius europeus a Catalunya en el període 2010-2013.

El capítol d'indicadors de context s’estructura en quatre grans blocs: l'estructura de la població, que inclou una anàlisi detallada de la població amb edats compreses entre els 0 i els 4 anys, el nivell d’instrucció, la participació en el mercat de treball —amb la inclusió de dades sobre els NINI— i el nivell de riquesa determinada pel PIB per habitant.

La informació continguda en el capítol d'indicadors de recursos s'ha simplificat al màxim a fi d’agilitzar-ne la lectura i afavorir-ne la comprensió, sobretot els indicadors que fan referència a la formació permanent.

El capítol d'indicadors d’escolarització i processos amplia la relació de dades habituals amb la quantificació a partir dels nivells ISCED. L'apartat dedicat a l'anàlisi de la idoneïtat, habitualment inclòs en aquest capítol, s'ha desplaçat al d’indicadors de resultats perquè així es complementa la informació sobre la promoció i la repetició de curs.

El capítol d'indicadors de resultats inclou dades sobre l'avaluació externa de sisè d'educació primària, l'avaluació externa de quart d’ESO i l'avaluació internacional PISA 2012. S'inclouen també els resultats de l'avaluació interna d’educació primària i d'ESO, així com dades sobre l'abandonament prematur dels estudis.

1a edició: desembre de 2014
199 pàgines

Data d'actualització: 16.02.2015