Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Informe 17. Any 2013

Indicadors 17

El Sistema d’Indicadors d’Ensenyament de Catalunya recull ordenadament les xifres que caracteritzen el sistema educatiu català de manera que es puguin comparar amb les dades internacionals publicades per l’OCDE a Education at a Glance el 2013.

Aquesta dissetena edició recull les dades de Catalunya corresponents al curs 2011-2012 i les dades internacionals del curs 2010-2011 que figuren a l’esmentada publicació de l’OCDE.

La voluntat d’anar perfilant un sistema d’indicadors de lectura més accessible ha comportat la revisió de la manera com s’organitzen les dades i de la quantitat de paràmetres que s’inclouen, cosa que ha implicat també una modificació de l'estructura de cadascun dels capítols del volum. L’objectiu final que ens hem marcat és presentar una visió global coherent de totes les xifres que permeti, alhora, fer-ne una lectura en més profunditat.

Per aquesta raó, el nou volum del Sistema d’Indicadors s’ha organitzat en quatre grans apartats: indicadors de context, indicadors de recursos, indicadors d’escolarització i processos i indicadors de resultats. S’ha prescindit d’un dels capítols habituals, el dedicat  als indicadors europeus de referència, perquè entenem que aquelles magnituds que siguin paràmetres europeus de referència han d’estar incloses en el capítol que els correspon. No obstant això i com que els indicadors europeus són molt rellevants, s’ha elaborat una taula amb la síntesi dels valors d’aquests indicadors fixats per la Unió Europea per a l’any 2020, que s’ha inclòs en un apartat final.

1a edició: desembre de 2013
187 pàgines

Data d'actualització: 19.12.2013