Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Àrees d'actuació  > Publicacions  > Quaderns d'avaluació  > Quaderns d'avaluació. 29 - L'avaluació de sisè d'educació primària 2014
 

Quaderns d'avaluació. 29

Quaderns d'avaluacio 29

El número 29 dels Quaderns d'avaluació presenta la síntesi de resultats obtinguts en l'avaluació de sisè d'educació primària de 2014, amb novetats en la seva presentació.

S'hi inclouen taules i gràfics amb les puntuacions mitjanes globals en cada competència avaluada (llengua catalana, llengua castellana, matemàtiques i llengua anglesa), la distribució de l'alumnat per nivells d'assoliment de les competències, els resultats globals segons les dimensions avaluades en cada competència i els resultats globals segons les diverses variables associades, que són el sexe de l'alumnat i la repetició o no de curs, així com la titularitat i el nivell de complexitat dels centres.

Hi ha un apartat amb la comparació de resultats en llengua catalana i llengua castellana i un altre dedicat a l'equitat en els resultats, que és una de les novetats que incorpora l'estudi. Hi ha també un apartat de resultats globals al territori, un altre de resultats segons la tipologia dels centres educatius i un altre de resultats segons la percepció de la dificultat de les proves manifestada per l'alumnat.

Abans de l'apartat final, que conté les conclusions, s'anlitza la valoració de l'efecte de les auditories pedagògiques durant el primer any d'aplicació del programa, que és una altra de les novetats del volum.

El número es tanca, com sempre, amb les seccions Revista de llibres i Publicacions del Consell.

1a edició: setembre de 2014
66 pàgines
ISSN electrònic 2014-797X

Data d'actualització: 09.09.2014