Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Àrees d'actuació  > Publicacions  > Quaderns d'avaluació  > Quaderns d'avaluació. 28 - L'avaluació de quart d'ESO 2014
 

Quaderns d'avaluació. 28

Quaderns d'avaluacio 28

El número 28 dels Quaderns d'avaluació es divideix en dos grans blocs. En el primer es presenta la síntesi de resultats obtinguts en l'avaluació de quart d'ESO de 2014, amb novetats en la seva presentació. S'hi inclouen taules i gràfics amb les puntuacions mitjanes globals en cada competència avaluada (llengua catalana, llengua castellana, matemàtiques i llengua anglesa), la distribució de l'alumnat per nivells d'assoliment de les competències, els resultats globals segons les dimensions avaluades en cada competència i els resultats globals segons les diverses variables associades. Hi ha un apartat amb la comparació de resultats en llengua catalana i llengua castellana i un altre dedicat a l'equitat en els resultats, que és una de les novetats que incorpora l'estudi. Hi ha també un apartat de resultats globals al territori, un altre de resultats segons la tipologia dels centres educatius i un altre de resultats segons la percepció de la dificultat de les proves, que és una altra de les novetats d'enguany.

En el segon bloc de la revista es recullen tres articles que són la presentació sintètica de tres volums que la Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat publicarà properament amb la voluntat d'oferir orientacions que puguin donar suport i ajudar a la reflexió sobre la pràctica docent en els àmbits de l'expressió escrita, l'educació literària i la geometria.

El volum es tanca, com sempre, amb les seccions Revista de llibres i Publicacions del Consell.

1a edició: abril de 2014
83 pàgines
ISSN electrònic 2014-797X

Data d'actualització: 19.06.2014