Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Àrees d'actuació  > Publicacions  > Quaderns d'avaluació  > Quaderns d'avaluació. 27 - Els resultats de PISA 2012 a Catalunya
 

Quaderns d'avaluació. 27

Quaderns d'avaluacio 27

Número dedicat als resultats de l’estudi PISA 2012, que tenia la competència matemàtica com a àmbit prioritari d’avaluació. Catalunya va participar a l’avaluació internacional amb una mostra de 1.435 alumnes de 15 anys, provinents de 51 centres educatius.

El primer apartat és una introducció als estudis PISA. El segon resumeix com s’avalua la competència matemàtica a PISA (definició de la competència, organització de l’àmbit, avaluació, nivells de competència). El tercer apartat presenta taules amb els resultats obtinguts en competència matemàtica: els resultats globals, els resultats segons el nivell de competència assolit, el rendiment en les escales de continguts i el rendiment en les escales de processos. El quart i el cinquè apartats estan dedicats als resultats en competència en comprensió lectora i en competència científica. El sisè apartat conté taules amb l’evolució dels resultats de l’alumnat de Catalunya en els quatre cicles de PISA: 2003, 2006, 2009, 2012. El setè apartat presenta els resultats de Catalunya del 2012 comparats amb els de la resta de les comunitats autònomes que han ampliat la mostra. Hi ha un subapartat amb els resultats obtinguts segons el curs en què està matriculat l’alumnat.
 
El volum es tanca, com sempre, amb les seccions Revista de llibres i Publicacions del Consell.
 
1a edició: gener de 2014
50 pàgines
ISSN electrònic 2014-797X

Data d'actualització: 08.03.2016