Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Àrees d'actuació  > Publicacions  > Quaderns d'avaluació  > Quaderns d'avaluació. 26 - L'avaluació de sisè d'educació primària 2013
 

Quaderns d'avaluació. 26

Quaderns d'avaluacio 26

El número dels Quaderns d'avaluació que obre el curs 2013-2014 és un monogràfic amb els resultats de l'última avaluació de caràcter extern i censal dissenyada pel Consell, que és l'avaluació de sisè d'educació primària, aplicada a tots els centres de Catalunya al maig passat.

L'article descriu la prova, tot remarcant les novetats que s'hi han introduït el 2013: s'avaluen aspectes o àmbits nous en totes les competències, es formulen preguntes més difícils i passen de tres a quatre els nivells de domini de les competències. Els resultats de l'alumnat es presenten en set apartats: els resultats globals de cada competència; els resultats segons el nivell de complexitat del centre; els resultats segons la titularitat dels centres; els resultats segons el nivell de complexitat i la titularitat dels centres; els resultats segons el sexe de l'alumnat; els resultats segons si l'alumnat repeteix curs o no; i els resultats segons les diverses variables associades. Un altre apartat descriu els resultats segons el territori i la tipologia dels centres educatius. Hi ha un apartat dedicat a les percepcions de l'alumnat, ja que una altra de les novetats de la prova és la inclusió de dues preguntes addicionals, al final de cada competència, per conèixer la percepció de l'alumnat sobre la dificultat de les proves i la seva actitud envers les competències avaluades. L'últim apartat de l'article conté les conclusions.

El volum es clou amb els apartats Revista de Llibres i Publicacions recents del Consell.

1a edició: setembre de 2013
ISSN electrònic 2014-797X

Data d'actualització: 19.11.2013