Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Àrees d'actuació  > Publicacions  > Quaderns d'avaluació  > Quaderns d'avaluació. 33 - Síntesi d'indicadors de resultats
 

Quaderns d'avaluació. 33

Imatge quaderns d'avaluacio 33

El número 33 dels Quaderns d’avaluació conté una síntesi d’indicadors de resultats. S'han recollit indicadors ja publicats en fonts diverses amb la voluntat de posar-los de costat per mirar d'oferir una visió de conjunt del nostre sistema educatiu. Els anys estudiats, que van des del 2009 fins al 2015, permeten analitzar tendències i veure si l'evolució dels indicadors analitzats és positiva o  no. La comparació dels resultats de Catalunya amb les dades de les comunitats autònomes d'Espanya i dels països de la Unió Europea —i d'altres— permet tenir una visió més àmplia de l'estat del nostre sistema educatiu.

Els indicadors s'estudien per etapes educatives. Per a l'educació primària, s'hi analitzen la taxa d'idoneïtat, el percentatge d'alumnat repetidor i els resultats de l'avaluació externa de sisè curs. Per a l'ESO, s'hi analitzen les taxes de promoció i graduació, la taxa d'idoneïtat, els resultats de l'avaluació externa de quart curs i els resultats de PISA. Per al batxillerat, s'hi analitzen els resultats de l'avaluació de batxillerat, la repetició de curs, la promoció i graduació, la transició entre primer i segon i els resultats a les PAU. Per als cicles formatius de formació professional, s'hi analitzen la matrícula i la graduació als cicles de grau mitjà.

S'analitzen també els resultats a partir de les taxes brutes de graduació, l'abandonament prematur dels estudis i el fenomen NINI.

El volum es tanca, com sempre, amb els apartats de 'Revista de llibres' i 'Publicacions del Consell'.

1a edició: gener de 2016
69 pàgines
ISSN electrònic 2014-797X

Data d'actualització: 11.07.2016