Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Àrees d'actuació  > Publicacions  > Quaderns d'avaluació  > Quaderns d'avaluació. 31 - L'avaluació de quart d'ESO 2015
 

Quaderns d'avaluació. 31

quaderns.31

El número 31 dels Quaderns d'avaluació conté dos articles. El primer presenta la síntesi de resultats obtinguts en l'avaluació de quart d'ESO de 2015. S'hi inclouen taules i gràfics amb les puntuacions mitjanes globals en cada competència avaluada (llengua catalana, llengua castellana, matemàtiques i llengua anglesa), la distribució de l'alumnat per nivells d'assoliment de les competències, els resultats globals segons les dimensions avaluades en cada competència i els resultats globals segons les diverses variables associades. Hi ha un apartat amb la comparació de resultats en llengua catalana i llengua castellana i un altre dedicat a l'equitat en els resultats. Hi ha també un apartat de resultats globals al territori, un altre de resultats segons la tipologia dels centres educatius i un altre de resultats segons la percepció de la dificultat de les proves.

El segon article (pp. 63-137), signat per Antoni Aubanell Pou, és un encàrrec de la Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat. Conté una anàlisi de les dificultats de l'ensenyament de la geometria i unes propostes de millora amb una àmplia selecció d'exemples d'activitats pràctiques.

El volum es tanca, com sempre, amb les seccions Revista de llibres i Publicacions del Consell.

1a edició: abril de 2015
140 pàgines
ISSN electrònic 2014-797X

Data d'actualització: 19.05.2015