Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Àrees d'actuació  > Publicacions  > Quaderns d'avaluació
 

Quaderns d'avaluació

 
- L'avaluació de sisè d'educació primària 2018. Síntesi de resultats
- L'avaluació de quart d'ESO 2018. Síntesi de resultats
- PIRLS 2016. Síntesi de resultats - TIMSS 2015. Síntesi de resultats
- L'avaluació de sisè d'educació primària 2017
- L'avaluació de quart d'ESO de 2017. Síntesi de resultats
- L'avaluació de sisè d'educació primària 2016
- L'avaluació de quart d'ESO 2016. Síntesi de resultats
- L'avaluació de sisè d'educació primària 2015. Síntesi de resultats -El paper de l'auditoria pedagògica a l'Escola President Salvans de Terrassa -Els canvis observats a l'Escola Pompeu Fabra de l'Hospitalet de Llobregat
- L'avaluació de quart d'ESO 2015 - Orientacions pràctiques per a la millora de la geometria
- L'avaluació de sisè d'educació primària 2014. Síntesi de resultats
- La prova d'avaluació de quart d'ESO 2014. Síntesi de resultats - Orientacions per a la millora de la competència ortogràfica a l'ESO - La literatura a l'aula. Reflexions didàctiques - Orientacions per a la millora de la geometria a l'ESO
- L'avaluació de sisè d'educació primària 2013. Síntesi de resultats
- La prova d'avaluació de quart d'ESO 2013. Síntesi de resultats - Orientacions per a la millora de les competències comunicativa i matemàtica - L'Institut La Mallola: cap on volem anar?
- Objectiu de país: que cap nen ni nena no es quedi enrere. El suport escolar personalitzat (SEP)... - Els institut escola: aspectes organitzatius, curriculars i d'orientació - Un gran canvi que ens obliga a evolucionar (Institut Escola Jacint Verdaguer) - Pla d'actuacions de l'Institut Baix Camp per a la transició primària-secundària
- L'avaluació de sisè d'educació primària 2012. Síntesi de resultats
- La prova d'avaluació de quart d'ESO 2012. Síntesi de resultats - Orientacions per a la millora de les competències comunicativa i matemàtica
- La prova de sisè d'educació primària del 2011. Què passa amb les llengües? - PISA 2009: incidència de la llengua familiar i la resiliència - Presentació del projecte Filosofia 3/18 - Avaluació del projecte Filosofia 3/18
- Avaluacions previstes per al curs 2011-2012 - L'avaluació de sisè d'educació primària 2011. Síntesi de resultats - Tres anys d'avaluació de competències bàsiques a sisè... Parlem-ne - L'avaluació de sisè d'educació primària de competències bàsiques. Opinió des d'un centre - Reflexions sobre les proves d'avaluació de sisè - La mesura objectiva del treball escolar a l'educació primària
- L'avaluació de sisè d'educació primària 2010. Síntesi de resultats - Avaluació de la FPR a Catalunya. Contribució de la FPR a la inserció laboral dels joves - Jornada de debat sobre els resultats de l'avaluació de la FPR
- Educació primària 2007 - Règims escolars i equitat educativa: algunes evidències basades en les proves PISA 2006
- Avaluació de la FPR a Catalunya: anàlisi normativa, comparativa i de l'adequació a les necessitats de la societat - Avaluació de la FPR a Catalunya: anàlisi de l'estructura orgànica i funcional del sistema
- L'avaluació de sisè d'educació primària 2009. Avançament de resultats - La prova de sisè: una eina per a la millora - L'avaluació per a què? Reflexions i anàlisis sobre la prova d'avaluació de l'educació primària 2008-2009 - La millora dels resultats de l'alumnat, un compromís de tots - Jornada de debat sobre la situació sociolingüística a l'ESO - Reflexions sobre l'estudi sociodemogràfic i lingüístic de l'alumnat de quart d'ESO de Catalunya
- L'educació postobligatòria a Catalunya. Eixos de desigualtat en les trajectòries formatives més enllà de l'ESO - Les transicions educatives: problemàtiques i reptes
- Novetats en l'avaluació de l'educació primària 2009 - Avaluació de les competències bàsiques a l'educació primària. Perspectiva europea - Les proves d'avaluació per a alumnes d'educació primària a Escòcia - La prova holandesa al final de l'educació primària - Educació i èxit - La segregació escolar dels immigrants a Catalunya - La importància de l'educació intercultural a l'ensenyament secundari. Una aproximació a la realitat catalana
- 5è Seminari d'Avaluació Educativa - Les TIC a l'ESO: Resultats i conclusions de l'estudi SITES 2006 a Catalunya - Polítiques i pràctiques sobre l'ús de les TIC com a suport en l'aprenentatge: lliçons extretes d'estudis comparatius internacionals
- La llengua anglesa en l'avaluació de l'ESO 2006 - Avaluació i desenvolupament sostenible. L'exemple d'un organisme de formació (per a l'aprenentatge) dins del sector sanitari, social i medicosocial - Les relacions familiars i la seva influència en la vida escolar
- L'avaluació de la formació professional reglada 2008-2009 - 4t Seminari d'Avaluació Educativa - Avaluació i democràcia en els sistemes educatius
- Sistema d'indicadors d'educació de Catalunya - Després de PISA: els canvis en l'avaluació del sistema educatiu a Dinamarca
- L'avaluació de l'educació primària per al 2007 - Algunes dades de context en l'avaluació de l'ESO 2006 - 3r Seminari d'Avaluació Educativa - Desigualtats explicables i desigualtats inexplicables a l'informe PISA
- El coneixement de llengües a Catalunya - Una revisió dels programes d'immersió en francès al Canadà - Resultats de l'alumnat que participa en programes de llengua dual als Estats Units - Els usos lingüístics en l'educació primària a Catalunya: situació, tendències i perspectives
- L'avaluació de centres - La utilitat de l'avaluació interna per a la millora contínua dels centres educatius - La reforma educativa a Alemanya després de l'estudi PISA
- Avaluar per a la qualitat - El pla d'avaluació del Departament d'Educació - L'avaluació del sistema educatiu per al 2006 - El pla d'avaluació del Departament d'Educació - Avaluar per decidir i decidir per millorar - Pla d'avaluació de l'educació a Catalunya. Reflexions i aportacions - Avaluar per millorar - II Seminari d'avaluació educativa - La competència científica en l'estudi PISA 2006
- Educació primària 2003 - L'avaluació dels sistemes educatius: principis i realitat - Claus per a entendre l'excel·lent competència lectora de l'alumnat de Finlàndia
- Avaluar per millorar - La llengua anglesa al batxillerat - I Seminari d'Avaluació Educativa - Els reptes de l'avaluació dels sistemes educatius