Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Àrees d'actuació  > Publicacions  > Informes d'Avaluació  > 21 - El coneixement de les llengües catalana i castellana de l'alumnat de Catalunya
 

21 - El coneixement de les llengües catalana i castellana de l'alumnat de Catalunya

Informes d'avaluacio21

Aquest volum de la col·lecció ‘Informes d’avaluació’ té com a objectiu recollir els resultats obtinguts per l'alumnat de Catalunya en les avaluacions que s'han aplicat en les etapes d'escolarització obligatòria en els darrers anys, per poder establir comparacions entre avaluacions i cicles. L'anàlisi se centra en els resultats corresponents a la competència en llengua catalana i en llengua castellana, amb la finalitat de determinar la contribució del sistema educatiu català a l'aprenentatge efectiu i equivalent de les dues llengües oficials de Catalunya de tots els alumnes quan acaben l'escolarització obligatòria.

La informació sobre els resultats avaluatius d'aquest volum té en compte avaluacions promogudes per organismes diversos. En primer lloc, les avaluacions de sisè d'educació primària (del curs 2008-2009 al curs 2015-2016) i les de quart d'educació secundària obligatòria (del curs 2011-2012 al curs 2015-2016), aplicades pel Departament d’Ensenyament. En segon lloc, les avaluacions de diagnòstic del Ministeri '’Educació, Cultura i Esport, aplicades a l'educació primària durant el curs 2008-2009 i a l'ESO durant el curs 2009-2010, que són les úniques edicions que se n'han dut a terme. En tercer lloc, els resultats d'una avaluació internacional de la rellevància de PISA en els cinc cicles en què Catalunya hi ha participat amb mostra pròpia, des de l'any 2003 al 2015. I per acabar, es té en compte la puntuació mitjana en llengua catalana i llengua castellana obtinguda pels estudiants aptes per accedir als estudis universitaris en les proves PAU dels anys 2012 al 2016.

1a edició: febrer de 2017

30 pàgines

Data d'actualització: 24.05.2017