Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Àrees d'actuació  > Publicacions  > Informes d'Avaluació  > 6 - La situació de la llengua anglesa a l'ensenyament no universitari de Catalunya (2003)
 

La situació de la llengua anglesa a l'ensenyament no universitari de Catalunya

La situació de la llengua anglesa a l'ensenyament no universitari de Catalunya. 2003
L'informe recull les dades obtingudes a partir de tres avaluacions de la llengua anglesa realitzades en successius cursos acadèmics i focalitzades en les etapes educatives de primària (curs 1998-99), secundària obligatòria (curs 2000-01) i batxillerat (curs 1999-2000), la qual cosa permet poder conèixer i valorar aquells elements que són comuns i extreure una visió lineal dels resultats i del context de cada etapa avaluada.

La primera part de l'informe exposa la metodologia emprada en les avaluacions, que sempre que ha resultat coincident s'ha redactat de manera conjunta.

En la segona part es donen a conèixer els resultats en cadascuna de les etapes educatives amb un últim punt on se sintetitzen i relacionen els resultats de tots els estudis.

En la tercera part es donen a conèixer les dades de context d'ensenyament i aprenentatge de la llengua en cada etapa i se sintetitzen les variables explicatives del context educatiu que influeixen més directament en els resultats al llarg de les diferents etapes.

Finalment, es donen a conèixer les conclusions que es deriven de l'anàlisi de les dades dels diferents estudis i les recomanacions per a la millora del seu tractament en els centres i per a noves decisions de política educativa.

1a edició: desembre de 2003
90 pàgines
Data d'actualització: 17.12.2007