Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Àrees d'actuació  > Publicacions  > Informes d'Avaluació  > 5 - Avaluació a l'Educació Primària 1999
 

Avaluació a l'Educació Primària 1999

avaluacio99
L'Avaluació de l'educació primària a Catalunya 1999, impulsada en l'àmbit estatal per les diverses administracions educatives i coordinada per l'INCE (Institut Nacional de Qualitat i Avaluació), del MECD (Ministeri d'Educació, Cultura i Esport), durant el curs 1998-1999, tenia per objectiu conèixer els efectes del nou sistema educatiu en l'alumnat que acaba l'ensenyament primari, mitjançant la valoració dels resultats educatius assolits pels alumnes i en relació amb els processos educatius i les variables contextuals que incideixen en el rendiment acadèmic.

Diferents grups de treball van construir, en l'àmbit estatal, quatre proves de rendiment –matemàtiques, llengua castellana, coneixement del medi social i natural i anglès–. El Consell d'Avaluació va ampliar l'avaluació quant a qüestionaris i proves específiques i també amb la mostra. Pel que fa a la mostra, hi van participar un total de 171 centres distribuïts proporcionalment en funció de la titularitat, el nombre d'habitants de les localitats on són ubicats i la província.

L'informe que es deriva de l'estudi realitzat inclou cinc apartats: el primer exposa la metodologia amb l'objectiu de treball, la població i mostra, els instruments d'avaluació, el procés seguit per obtenir les dades i la presentació de les anàlisis estadístiques realitzades. El segon mostra, per a cada àrea avaluada, els resultats obtinguts, una valoració del domini dels aprenentatges, anàlisis comparatives dels resultats respecte a l'avaluació de l'any 95, respecte al gènere de l'alumnat, la valoració de la influència en els resultats del context d'aprenentatge i, per acabar, les conclusions i recomanacions respectives. El tercer apartat presenta les anàlisis de les dades de context. També inclou conclusions i recomanacions respecte a aquesta part. El quart ofereix una associació dels ítems de les proves amb les competències bàsiques que hauria d'assolir l'alumnat en acabar l'ensenyament obligatori. El cinquè especifica la bibliografia utilitzada en la recerca.

1a edició: desembre de 2001
240 pàgines
Data d'actualització: 17.12.2007