Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Àrees d'actuació  > Publicacions  > Informes d'Avaluació  > 4 - Avaluació de l'Acció 1 de Comenius (1999)
 

Avaluació de l'Acció 1 de Comenius

comenius
El projecte va tenir com a objectiu general proporcionar a la comunitat educativa europea un conjunt d'instruments i recursos per analitzar acuradament les accions educatives europees amb la finalitat de millorar-les i optimitzar-les.

Aquest objectiu general podia concretar-se en un conjunt d'objectius específics que en desenvoluparen aquells aspectes més rellevants: proporcionar una visió global del funcionament dels projectes aplegats en el marc de Comenius 1, identificar mitjançant l'avaluació aquells aspectes que poden ser millorats, definir indicadors que serveixen per identificar els projectes de més qualitat, ampliar els camps de col·laboració i, per acabar, difondre els resultats i les propostes consegüents com a ajuda al desenvolupament i millora de les pràctiques de col·laboració a Europa.

L'estudi, coordinat pel Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu i realitzat durant el curs 1997-1998, va ser acceptat i cofinançat per la Comissió Europea i per l'Agència Sòcrates del MEC (Ministeri d'Educació i Cultura) i hi van participar diverses universitats europees d'Anglaterra, Gal·les, Dinamarca, Itàlia i Portugal. Hi van participar també la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona) i l'Oficina de Cooperació Educativa i Científica amb la Unió Europea del Departament d'Ensenyament.

L'informe conté:

* un disseny del projecte pilot,
* el seu desenvolupament, que inclou el mostreig, el procés d'elaboració dels instruments i la recollida de dades,
* la presentació de la informació recollida, en la qual hi ha opinions de professors i experts en PEE i opinions dels mateixos alumnes.

De l'anàlisi de la informació recollida se'n deriven les conclusions i propostes.

1a edició: juliol de 1999
103 pàgines
Data d'actualització: 17.12.2007