Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Àrees d'actuació  > Publicacions  > Informes d'Avaluació  > 3 - L'educació de l'alumnat de 14 i 16 anys a Catalunya (1999)
 

L'educació de l'alumnat de 14 i 16 anys a Catalunya

educacio1416
L'objectiu de l'informe és donar a conèixer de manera integrada les dades obtingudes a Catalunya en l'estudi Diagnóstico general del sistema educativo, impulsat per l'INCE (Institut Nacional de Qualitat i Avaluació), del MECD (Ministeri d'Educació, Cultura i Esport). L'estudi, elaborat durant el curs 1996-1997, es va focalitzar en l'educació de l'alumnat de 14 i 16 anys escolaritzats en sistemes o modalitats diverses. Els alumnes de 14 anys provenien de 8è d'EGB i 2n d'ESO, i els de 16 anys provenien de 2n de BUP, 4t d'ESO i 2n d'FP1.

L'estudi va incloure una visió de conjunt de l'educació d'aquest alumnat en els àmbits següents: resultats acadèmics de l'alumnat, plans d'estudi i mètodes d'ensenyament, participació i funció directiva, funció docent, i família i societat. Dóna a conèixer les dades obtingudes en els altres àmbits (plans d'estudi i mètodes d'ensenyament, participació i funció directiva, funció docent, i família i societat).

L'informe inclou cinc apartats. En el primer es presenta la metodologia amb l'objectiu de treball, la població i les mostres, els instruments d'avaluació i el procés seguit per obtenir les dades. En el segon es mostra l'anàlisi de les dades recollides quant a currículum, professorat, tractament de les necessitats educatives especials, funció directiva, clima relacional en els centres i hàbits i actituds de l'alumnat vers l'estudi. En el tercer s'exposen les conclusions. En el quart es formulen un seguit de propostes per a la millora, i en el cinquè es proporciona la bibliografia utilitzada en l'estudi.

1a edició: juliol de 1999
95 pàgines
Data d'actualització: 17.12.2007