Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Àrees d'actuació  > Publicacions  > Informes d'Avaluació  > 20 - Equitat i resultats de l'alumnat d'origen estranger a PISA 2012
 

20 - Equitat i resultats de l'alumnat d'origen estranger a PISA 2012

informes 20

L’estudi parteix de la premissa que cal anar molt amb compte amb les conclusions que es fan derivar de l’avaluació PISA, ja que el programa internacional avalua sistemes educatius i no individus. Fer inferències amb una part dels alumnes d’un país participant que no representen el conjunt de la mostra té les seves dificultats perquè pot portar a idees equivocades.

Amb totes les prevencions que fan al cas, l’estudi para atenció a la situació de l’alumnat d’origen estranger de Catalunya representat a la mostra de PISA 2012, que té la competència matemàtica com a àrea prioritària d’avaluació. A través de les dades que s’han pogut extreure dels resultats i dels qüestionaris de context, es pot observar que un cop controlades les variables socioeconòmiques i culturals, els resultats dels alumnes d’origen estranger no són significativament diferents dels resultats de l’alumnat nadiu. Les diferències de rendiment entre l’alumnat nadiu i d’origen estranger a Catalunya són fonamentalment les mateixes que es donen a la resta de comunitats autònomes d’Espanya i a la mitjana de l’OCDE.

L’estudi està dividit en tretze capítols. En els tres primers es resumeix en què consisteix l’avaluació PISA. En el quart s’analitzen els paràmetres internacionals usats per obtenir la mostra d’alumnes que participen a PISA. En el cinquè s’analitza el context socioeconòmic dels països participants a PISA. En el sisè es descriuen els alumnes d’origen estranger de Catalunya, comparats amb els de la resta de comunitats autònomes d’Espanya. Els capítols set, vuit i nou aborden diversos aspectes de l’equitat. El capítol deu presenta els resultats dels alumnes d’origen estranger de Catalunya. El capítol onze analitza els resultats no cognitius, que són les actituds observades envers les matemàtiques. El capítol dotze està dedicat a les conclusions i el tretze recull les fonts d’informació utilitzades en els capítols precedents.

1a edició: octubre de 2014
125 pàgines

Data d'actualització: 22.10.2014