Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Àrees d'actuació  > Publicacions  > Informes d'Avaluació  > 1 - El clima escolar als centres d'Ensenyament Secundari a Catalunya (1998)
 

El clima escolar als centres d'Ensenyament Secundari a Catalunya

clima
Arran de la creació de la comissió d'estudi (DOGC, núm. 2329, de 12.2.97) dels desajustaments conductuals dels alumnes dels centres docents es va elaborar aquest estudi, durant el curs 1996-1997, per tal de conèixer el clima escolar existent en els centres d'educació secundària obligatòria i en el qual es van proposar estratègies per a millorar-lo. Hi van participar 1.815 persones, membres dels consells escolars de 136 centres d'ensenyament secundari.

L'informe consta de sis parts. La primera part conté una revisió de la trajectòria que la investigació sobre el clima escolar ha seguit al llarg del temps, les seves propostes i els seus resultats. La segona part concreta el problema o pregunta bàsica de l'estudi i en planteja els objectius. La tercera, descriu la mostra de centres que ha participat en l'estudi. La quarta, fa una anàlisi descriptiva de les dades obtingudes. La cinquena presenta les conclusions de la investigació, a partir de tot el treball realitzat i planteja les possibles millores. La sisena i darrera part és la síntesi de propostes d'actuació derivades del procés avaluatiu del clima escolar.

1a edició: abril de 1998
119 pàgines
Data d'actualització: 17.12.2007