Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Àrees d'actuació  > Publicacions  > Informes d'Avaluació  > 18 - PISA 2009. Resultats de l'alumnat a Catalunya
 

18 - PISA 2009. Resultats de l'alumnat a Catalunya

informes 18

El volum 18 de la col·lecció Informes d’Avaluació és l'anàlisi exhaustiva dels resultats obtinguts per l'alumnat de 15 anys de Catalunya en l'avaluació internacional PISA 2009, que té la comprensió lectora com a àrea prioritària d'avaluació. S'avaluen també la competència matemàtica i la competència científica.

En l'avaluació hi participa una mostra de 1.381 alumnes, provinents de 51 centres educatius de Catalunya, 29 dels quals són de titularitat pública i 22 de titularitat concertada o privada.

El volum presenta els resultats de l'alumnat de Catalunya comparats amb els dels 65 països participants a PISA, 43 dels quals són membres de l’OCDE. També es comparen els resultats amb els de les regions europees i les comunitats autònomes que han ampliat la mostra.

Els resultats en comprensió lectora s’analitzen en funció d’alguns factors associats. Els factors associats relacionats amb l’alumnat i la família són el gènere, l’origen, el curs on està matriculat, la llengua parlada habitualment a casa i l’índex de nivell socioeconòmic i cultural familiar. S’hi inclou un apartat dedicat a l’alumnat resilient. Els factors associats relacionats amb l’aprenentatge són la participació en activitats de lectura i les estratègies d’aprenentatge. S’inclou un apartat amb les conclusions sobre la influència dels hàbits de lectura i les estratègies per a l’aprenentatge. Els factors associats relacionats amb l’alumnat, el professorat i les característiques dels centres són el clima de disciplina, les interrelacions entre el professorat i l’alumnat, els factors relacionats amb el comportament que afecten el clima escolar, les activitats extraescolars, etc.

El volum inclou un capítol sobre la relació que hi ha entre els resultats en comprensió lectora i algunes dades del sistema educatiu de Catalunya: equitat i excel·lència, variablilitat en els resultats entre centres i dins de cada centre, etc.

A més del bloc de conclusions i propostes, hi ha tres annexos amb ítems alliberats.

1a edició: desembre de 2011
272 pàgines

Data d'actualització: 14.05.2012