Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Àrees d'actuació  > Publicacions  > Informes d'Avaluació  > 17 - Avaluació de la formació professional reglada a Catalunya 2001-2008
 

Avaluació de la formació professional reglada a Catalunya 2001-2008. Resum executiu. Conclusions i recomanacions

informes 17

Publicació del resum executiu de l'avaluació de la formació professional reglada (cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior) des de l'any 2001 fins al 2008. Per a la realització de l'estudi, promogut i coordinat pel Consell Superior del Sistema Educatiu, s'ha creat un equip multidisciplinari, integrat per experts en cada un dels enfocaments des dels quals s'ha abordat l'avaluació de l'FPR.

El volum conté una presentació, que resumeix les característiques de l'avaluació. El primer capítol està dedicat a la metodologia i el segon conté les conclusions i recomanacions, dividides en tres blocs:

- Conclusions i recomanacions de l'anàlisi del marc normatiu i del marc normatiu comparat en els quals es desenvolupa avui l'FPR a Catalunya.
- Conclusions i recomanacions de l'anàlisi de l'estructura orgànica (Departament d'Educació) i de l'estructura funcional (centres) del sistema d'FPR.
- Conclusions i recomanacions de la valoració de la inserció professional i la continuïtat formativa dels graduats i graduades en cicles formatius de grau mitjà i grau superior.

El volum inclou, en annex, els indicadors per a la creació d'un observatori de la relació cost-eficàcia de l'FPR.

1a edició: setembre de 2010
29 pàgines

Data d'actualització: 21.12.2010