Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Àrees d'actuació  > Publicacions  > Informes d'Avaluació  > 16 - L'avaluació de l'educació primària 2007
 

L'avaluació de l'educació primària 2007

Informes d'avaluacio 16

El número 16 de la col·lecció "Informes d'Avaluació" correspon a la quarta avaluació de l'educació primària que s'ha fet després de l'aplicació de la LOGSE, que completa estudis anteriors, fets els anys 1995, 1999 i 2003. Aquests estudis han estat coordinats per l'Instituto de Evaluación, del Ministeri d'Educació, amb la col·laboració de les comunitats autònomes de l'Estat.

Com és habitual, Catalunya participa en aquesta avaluació de sisè d'educació primària amb ampliació de la mostra i de les proves d'avaluació.

L'informe inclou un capítol introductori, un segon amb la metodologia emprada en l'estudi i un tercer, que és el més llarg, amb els resultats en els àmbits avaluats, que són la llengua catalana, la llengua castellana, la llengua anglesa, les matemàtiques, el coneixement del medi social i natural i el coneixement del medi social i cultural de Catalunya. Els resultats inclouen els resultats globals, la comparació entre les diferents avaluacions (1995, 1999, 2003, 2007), i els resultats obtinguts segons variables relacionades amb els centres educatius, l'alumnat i les famílies. Es presenten en percentatges d'encerts i segons el mètode d'anàlisi de resposta a l'ítem. Cada àmbit avaluat es clou amb una anàlisi del context d'aprenentatge i dels usos lingüístics o de l'ús habitual de la llengua (lectura i escriptura) en el cas de la llengua catalana i la llengua castellana respectivament.

El capítol quart conté la síntesi de resultats de l'alumnat de Catalunya i d'Espanya. El capítol cinquè és una descripció de les dades de context, obtingudes amb els qüestionaris aplicats a l'alumnat, la direcció dels centres i les famílies. El volum es clou amb un apartat de conclusions.

1a edició: gener de 2010
213 pàgs.

Data d'actualització: 12.07.2010