Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Àrees d'actuació  > Publicacions  > Col·lecció "Documents"  > 32 - Avaluació del projecte COMconèixer 2014
 

32 - Avaluació del projecte COMconèixer 2014

Avaluació del projecte COMconèixer 2014

El 2006, el número 08 de la col·lecció ‘Documents’ del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu va acollir el volum titulat Avaluació del projecte COMconèixer. L'aprenentatge a través de comunitats virtuals, que presentava els resultats de la primera aplicació del projecte. Ara, amb el volum 32 de la col·lecció, es complementa aquella primera publicació, amb les dades corresponents a l'aplicació del projecte durant el curs 2013-2014. Com aleshores, els centres participants en el projecte i els individus avaluats constitueixen un univers reduït, per la qual cosa l'enfocament de l'avaluació del projecte ha tingut un caràcter qualitatiu, basat en la percepció del professorat i de l'alumnat participant en el programa. Han respost uns qüestionaris on se'ls demanava la valoració general del projecte i se'ls preguntava pels aspectes metodològics, la utilitat dels recursos específics i la col·laboració amb les xarxes locals i internacionals. Les dades de percepció es complementen amb un procés d'observació directa en els centres experimentals. 

El document té cinc capítols. El primer és una breu descripció del projecte COMconèixer, amb les dades de participació. El segon descriu el model de l'avaluació del 2014. El capítol tercer presenta els resultats de l'avaluació, dividits en dos grans blocs: la percepció de l'alumnat i la percepció del professorat. El quart capítol conté les conclusions i el cinquè, les consideracions finals i recomanacions. El document es clou amb la bibliografia i nou annexos.

1a edició: juny de 2015
130 pàgines

Data d'actualització: 14.07.2015