Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Àrees d'actuació  > Publicacions  > Col·lecció "Documents"  > 22 - Diferències en els resultats educatius de nois i noies a Catalunya
 

22 - Diferències en els resultats educatius de nois i noies a Catalunya

documents 22

El número 22 de la col·lecció "Documents" és el resultat d'una recerca avaluativa duta a terme en col·laboració amb l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma  de Barcelona i el de la Universitat de Barcelona. Aporta una considerable quantitat de dades i elements per a la reflexió, que van des de la recerca bibliogràfica fins a l'anàlisi de resultats d'avaluació dels nois i noies a Catalunya. En aquest sentit, es descriuen i analitzen amb rigor  les conclusions a què han arribat les principals investigacions internacionals sobre el gènere i l'educació. Els resultats d'avaluació que s'estudien des de la perspectiva de gènere són els obtinguts en els diferents cicles de PISA (2003, 2006, 2009) i els obtinguts en les avaluacions externes i censals de final d’etapa (de sisè d’educació primària i de quart d’educació secundària obligatòria).

El capítol primer conté la introducció. El segon, el context de la recerca. El tercer, les consideracions metodològiques. El quart, les precisions conceptuals. El cinquè està dedicat a l'anàlisi de la recerca internacional sobre el model d'escola mixta i diferenciada als països de l'OCDE. El sisè analitza els resultats de PISA i les desigualtats de rendiment educatiu segons el sexe. El capítol setè estudia les desigualtats educatives a partir d'un seguit d'indicadors, alguns dels quals són molt canviants (com el percentatge d’alumnat que abandona la formació en les etapes postobligatòries). El capítol vuitè analitza els resultats educatius en les avaluacions externes de final d'etapa. El novè és un estudi comparatiu dels resultats educatius obtinguts en escoles mixtes i diferenciades de Catalunya. El darrer capítol conté les conclusions de la recerca.

1a edició: novembre de 2012
139 pàgines

Data d'actualització: 21.01.2013