Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Àrees d'actuació  > Publicacions  > Col·lecció "Documents"  > 21 - Els instituts escola: aspectes organitzatius, curriculars i d'orientació
 

21 - Els instituts escola: aspectes organitzatius, curriculars i d'orientació

documents 21

El volum és l’informe final de la recerca avaluativa, duta a terme en col·laboració amb l’ICE de la UAB, que estudia el funcionament dels instituts escola de Catalunya. Actualment, hi ha divuit centres integrats a Catalunya, creats a partir de la LEC i que recuperen el model instituït per la Generalitat republicana.

A la presentació del volum s’ha inclòs un resum de les conclusions més rellevants. El primer capítol, molt breu, és la introducció. El segon està dedicat als objectius de la recerca. El tercer exposa el marc de referència, analitza algunes de les estructures  educatives integrades i no integrades segons la Classificació Internacional Normalitzada de l'Educació (CINE)  i estudia els reptes que planteja la transició de l'educació primària a la secundària. El capítol quart descriu els aspectes metodològics de la recerca i el cinquè, la mostra dels centres d’estudi, els informants clau i el nivell de participació. El capítol sisè presenta els resultats obtinguts: la descripció de les percepcions de les dimensions avaluades segons el perfil dels enquestats. El capítol setè conté la descripció i anàlisi de cinquanta pràctiques de referència, que poden servir de model a d’altres centres. El capítol vuitè conté les deu conclusions i les cinc propostes a què han arribat els autors de la recerca.

1a edició: juliol de 2012
104 pàgines

Data d'actualització: 26.11.2012