Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Àrees d'actuació  > Publicacions  > Col·lecció "Documents"  > 17 - Avaluació de l'FPR a Catalunya 2001-2008. Volum 5
 

17 - Avaluació de l'FPR a Catalunya 2001-2008. Volum 5: avaluació de l'impacte i la causalitat de la inserció professional i la continuïtat formativa dels graduats en FPR

documents 17

Aquest informe correspon a la segona fase de la línia d’actuació 5, que té com a finalitat conèixer i analitzar amb profunditat la transició de l’escola a la vida activa dels graduats i graduades en cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, així com la seva participació en la formació i educació posterior.

La comparació entre els subjectes estudiats s’ha fet tenint en compte que la diferència entre els dos col·lectius a comparar sigui l’haver estudiat o no un cicle d’FP. Així, la comparació s’ha establert: a) entre els graduats dels cicles professionals de grau mitjà que no varen seguir estudiant abans d’incorporar-se al mercat de treball i els graduats d’ESO que no varen seguir estudiant; i b) entre els graduats de cicles professionals de grau superior que tampoc varen seguir estudiant abans d’incorporar-se al mercat de treball i els que varen graduar-se en batxillerat i tampoc no varen seguir estudiant. Aquest enfocament metodològic és el que permet una millor aproximació al valor afegit de la formació professional en el procés d’inserció laboral dels joves.

L’informe s’estructura en vuit capítols. El primer és dedicat a la descripció de la metodologia utilitzada. El segon resumeix les principals característiques dels graduats en FPR, de manera separada per als graduats en cicles de grau mitjà i per als graduats en cicles de grau superior, i per a tots els vessants coberts pel qüestionari que es va implementar. El tercer capítol presenta els resultats més rellevants dels indicadors d’avaluació de l’FPR construïts per a aquest estudi. El quart, basat en tècniques d’anàlisi multivariant, se centra en l’anàlisi de l’efecte net de l’FPR en relació amb els estudis de base. El cinquè capítol resumeix els resultats de l’anàlisi qualitativa. El sisè proposa una bateria d’indicadors per a la construcció d’un observatori dedicat a l’avaluació de la relació cost-eficàcia de l’FPR, i quan ha estat possible, n’ofereix els resultats. El setè capítol inclou els resultats de l’anàlisi de la mostra addicional de graduats en ESO i se centra tant en les trajectòries formatives com en les laborals. Finalment, el darrer capítol resumeix les principals conclusions que es deriven de l'avaluació i proposa una sèrie de recomanacions.

1a edició: setembre de 2010
268 pàgines

Data d'actualització: 12.01.2011