Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Àrees d'actuació  > Publicacions  > Col·lecció "Documents"  > 16 - Avaluació de l'FPR a Catalunya 2001-2008. Volum 4
 

16 - Avaluació de l'FPR a Catalunya, 2001-2008. Volum 4: organització i gestió dels centres educatius d'FP

documents 16

El Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu ha promogut i coordinat l'avaluació de la formació professional reglada (cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior) des de l'any 2001 fins al 2008. Per a la realització de l'estudi s'ha creat un equip multidisciplinari, integrat per experts en cada un dels enfocaments des dels quals s'ha abordat l'avaluació de l'FPR.

En el volum quart es presenten els resultats de l'avaluació des del punt de vista de l'organització i la gestió en els centres educatius dels cicles formatius de l'FP.
 
El volum inclou informació sobre l'estructura genèrica dels centres que imparteixen formació professional reglada a Catalunya, les disponibilitats pressupostàries i de recursos financers per als centres, la disponibilitat de recursos materials i didàctics per a la impartició de la formació professional, l'estructura del professorat i les persones expertes vinculades a la docència de la formació professional, l'estructura demogràfica i biografies acadèmiques de l’alumnat, l'estructura organitzativa i els sistemes de direcció i gestió als centres, l'organització del centre i el clima social, la vinculació entre els centres i l’entorn territorial, la interrelació entre l’estructura orgànica i l’estructura funcional del sistema d’FPR a Catalunya.

L'informe es tanca amb un capítol de conclusions i un altre de recomanacions i suggeriments.

1a edició: maig de 2010
115 pàgines

Data d'actualització: 14.06.2010