Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Àrees d'actuació  > Publicacions  > Col·lecció "Documents"  > 15 - Avaluació de l'FPR a Catalunya 2001-2008. Volum 3
 

15 - Avaluació de l'FPR a Catalunya, 2001-2008. Volum 3: El Departament d'Educació en la gestió i l'administració de la formació professional reglada

documents 15

El Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu ha promogut i coordinat l'avaluació de la formació professional reglada (cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior) des de l'any 2001 fins al 2008. Per a la realització de l'estudi s'ha creat un equip multidisciplinari, integrat per experts en cada un dels enfocaments des dels quals s'ha abordat l'avaluació de l'FPR.

El tercer volum analitza el paper del Departament d’Educació en la gestió i l’administració de la formació professional reglada a Catalunya. S'hi estudien la planificació de l'FPR,  els recursos financers i materials que s'hi dediquen, l’estructura de personal (professorat, dotació de recursos organitzatius i d’estructura de gestió als centres, serveis d’orientació professional i acadèmica i acreditació de competències, tasques de tutorització), les estructures d’acompanyament i suport a l'FPR (programes d’innovació, la Inspecció d’Educació, l’Institut Català de Qualificacions Professionals, normatives, informació i difusió de l'FPR, el món local i l'FPR).

El volum inclou un capítol de recomanacions i suggeriments sobre aspectes generals de l’estructura orgànica de l'FP, la gestió dels recursos financers i materials, la gestió de les estructures organitzatives dels centres i de les estructures d’acompanyament i suport a l'FP.

1a edició: abril de 2010
98 pàgines

Data d'actualització: 26.05.2010