Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Àrees d'actuació  > Publicacions  > Col·lecció "Documents"  > 13 - Avaluació de l'FPR a Catalunya 2001-2008. Volum 1
 

Avaluació de l'FPR a Catalunya, 2001-2008. Volum 1: El marc normatiu i la seva aplicació

documents 13

El Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu ha promogut i coordinat l'avaluació de la formació professional reglada (cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior) des de l'any 2001 fins al 2008. Per a la realització de l'estudi s'ha creat un equip multidisciplinari, integrat per experts en cada un dels enfocaments des dels quals s'ha abordat l'avaluació de l'FPR.

El número 13 de la col·lecció “Documents” se centra en l'anàlisi del marc normatiu i de la implantació dels acords i recomanacions sobre FP a Catalunya. En els capítols primer i segon es presenten les principals directrius sobre FP que provenen dels organismes internacionals, de la Unió Europea i de les agendes i dispositius nacionals. En el tercer capítol s'analitza el marc legal de l'FP catalana a nivell estatal i nacional, així com les principals normes vigents. El capítol quart se centra a analitzar l'adequació de l'FP catalana a les necessitats de qualificació i ocupació i a les directrius nacionals i internacionals abans presentades.

El volum inclou una àmplia bibliografia i un recull de normativa i de documents de referència.

1a edició: setembre de 2009
276 pàgines

Data d'actualització: 25.01.2010