Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Àrees d'actuació  > Avaluacions del Consell  > Difusió dels resultats
 

Difusió dels resultats


Avaluacions de sisè d’educació primària i de quart d’ESO

Els resultats de les avaluacions de sisè d'educació primària i de quart d'ESO es difonen cada curs amb uns informes adreçats als centres educatius i a les famílies i amb una síntesi dels resultats globals de l'alumnat de tot Catalunya.

Atès que els informes de sisè d'educació primària i de quart d'ESO són molt similars, només es proporciona un model en cada cas.

  • Informe global adreçat als centres educatius: conté una descripció dels aspectes avaluats en cada competència i el grau d'assoliment global del centre, que queda situat en el nivell baix, mitjà-baix, mitjà-alt o alt. A cada competència avaluada s'hi afegeixen la mitjana global de Catalunya i els resultats obtinguts pel centre en el curs anterior per facilitar la comparació de dades.
  • Informe per ítems adreçat als centres educatius: conté el percentatge d’encerts de cada un dels ítems. Els ítems s'agrupen per les dimensions avaluades en cada competència. Perquè cada centre pugui comparar els seus resultats, es dóna el percentatge d'encerts del centre, el percentatge d'encerts dels centres de la mateixa complexitat i el percentatge d'encerts global de Catalunya.  
  • Informe individual, adreçat a les famílies: conté informació sobre els aspectes avaluats de les cinc competències i el grau d'assoliment que aconsegueix l'estudiant. Una marca assenyala si se situa en el nivell alt, mitjà-alt, mitjà-baix o baix d'assoliment de la competència. Per a cada competència hi ha comentaris específics determinats pels resultats obtinguts. L'informe de les famílies també inclou el nivell d'assoliment global de l'alumnat de Catalunya en cada competència avaluada. Els centres són els encarregats de fer arribar els informes individuals a les famílies corresponents. Els poden completar amb d'altres observacions, si ho consideren oportú. Les famílies també poden demanar informació complementària als centres.
  • Síntesi dels resultats globals de l'alumnat de Catalunya: es publiquen a la revista del Consell, Quaderns d'avaluació. El número d'abril de cada any està dedicat als resultats de l'avaluació de quart d’ESO. El número de setembre de cada any està dedicat als resultats de l'avaluació de sisè d'educació primària.

Avaluació diagnòstica d’educació primària

Com que es tracta d'una avaluació interna dels centres, no hi ha resultats globals de Catalunya d'aquesta avaluació. Cada centre es descarrega de l'aplicació informàtica els resultats dels alumnes de cada grup i el global del seu centre.


Data d'actualització: 09.06.2016