Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Àrees d'actuació  > Avaluacions del Consell  > Calendari d'avaluacions
 

Calendari d'avaluacions

Curs 2017-2018

Avaluacions censals

  • Avaluació de quart d'ESO: 6 (dimarts) i 7 (dimecres) de febrer de 2018
  • Avaluació diagnòstica de tercer curs d'educació primària: del 5 al 16 de març de 2018
  • Avaluació de sisè d'educació primària: 8 (dimarts), 9 (dimecres) i 10 (dijous) de maig de 2018Avaluacions mostrals (internacionals)

  • PISA (alumnat de 15 anys): del 16 d'abril al 31 de maig de 2018
  • TALIS (professorat d'educació primària i dels tres primers cursos d'ESO): de l'1 de març al 20 d'abril

 


Canvis a l'avaluació diagnòstica de tercer curs d'educació primària per al curs 2018-2019

Des de l’any 2000 el Departament d’Ensenyament ha fet proves diagnòstiques amb caràcter informatiu, formatiu i orientador per a l’alumne, la família i el centre. Aquestes proves han mesurat els aprenentatges bàsics adquirits per l’alumne i han permès valorar i reorientar, si ha calgut, l’acció educativa del centre durant els primers cursos de l’educació primària.

Després de tres edicions de la prova diagnòstica de tercer d'educació primària, i recollint nombroses opinions de docents i de centres, el Consell Superior d’Avaluació, d’acord amb la Direcció General d’Educació Infantil i Primària, ha decidit fer-hi un seguit de canvis que la facin més adequada a les seves finalitats i més útil per als centres, els docents i els alumnes.

La nova prova s’aplicarà durant el primer trimestre del curs 2018-2019, a tercer d'educació primària. Aquesta temporalització li atorgarà el caràcter d’avaluació final del cicle inicial.

La nova prova diagnòstica tindrà les característiques següents:

- emfatitzarà els continguts bàsics del cicle inicial (competència comunicativa i competència matemàtica);

- integrarà les diverses àrees i coneixements, a través d’un fil conductor de les activitats i un tema comú que actuarà com a situació-problema motivadora;

- utilitzarà diversos instruments d’avaluació;

- atorgarà als centres àmplia autonomia per aplicar la prova, corregir-la i valorar-la;

- com en totes les proves, els resultats del centre en cap cas s’utilitzaran per fer-ne difusió en forma de classificació pública (rànquing).

Durant el curs 2017-2018, el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, en col·laboració amb la Direcció General d’Educació Infantil i Primària, anirà preparant la nova prova per tal que es pugui aplicar per primer cop al principi del curs 2018-2019.

Per tal de disposar de temps per elaborar, de manera oberta i participativa, aquesta nova avaluació diagnòstica i fer una transició ordenada entre el vell i el nou model,  durant el proper curs 2017-2018 la prova diagnòstica es farà en dates molt properes a les del curs passat: entre el 5 i el 16 de març de 2018. Així mateix, els continguts, la tipologia d’activitats i els criteris d’avaluació de la prova seran molt semblants als de les tres edicions anteriors.


Data d'actualització: 24.04.2018