Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Què és?

Per desè any, es fa una prova que avalua les competències i coneixements bàsics que ha d'haver adquirit l'alumnat al final de l'educació primària per poder seguir amb normalitat el currículum previst per a l'ESO.

El Departament d'Ensenyament durà a terme una prova d'avaluació externa a l'alumnat de sisè curs d'educació primària en finalitzar el curs 2017-2018, que faran al voltant de 80.000 nens i nenes de Catalunya. Aquesta prova es basarà en les competències bàsiques lingüístiques, matemàtiques i de l'àrea de coneixement del medi natural que cal haver assolit en acabar aquesta etapa educativa. El resultat de la prova no tindrà efecte ni en l'avaluació final de l'alumnat ni en la decisió de passar a l'ESO.

Amb aquesta prova, el Departament i cada centre d'educació primària podrà disposar d'informació acurada sobre la marxa de tot l'alumnat en un moment clau de la seva escolaritat segons un instrument de mesura homogeni. La prova ha de servir, també, perquè cada centre pugui corregir els punts febles i potenciar els punts forts a partir de la major autonomia que permet la Llei d'educació de Catalunya. L'objectiu final és millorar els resultats de l'alumnat i afavorir el seu pas a l'educació secundària.

Aquesta és una actuació en el camp de l'avaluació educativa que fa clarament un pas endavant en l'avaluació dels resultats de l'educació en una etapa educativa fonamental per a l'itinerari formatiu de l'alumnat i que ha d'esdevenir una eina útil per a l'avaluació formativa dels centres i del conjunt del sistema educatiu.

L'avaluació de sisè d'educació primària:

  • És una avaluació externa de caràcter formatiu i orientador.
  • Mesura el grau d'assoliment de competències bàsiques en acabar l'educació primària.
  • Facilita informació als centres dels punts forts i febles en l'adquisició de les competències bàsiques de l'alumnat.
  • Constitueix un instrument per a la millora dels resultats de l'alumnat.
  • Afavoreix la transició de l'educació primària a l'educació secundària obligatòria.
  • Permet disposar d'informació sobre el sistema educatiu català.


A la pàgina de Família i Escola també hi trobareu el full informatiu adreçat a les famílies.

Data d'actualització: 15.02.2018