Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Procés d'aplicació


Seguiment del procés d'aplicació

La informació necessària per a la correcta aplicació de la prova (calendari, guies d'aplicació, comissions d'aplicació, accés a l'aplicació informàtica, etc.) la trobareu aquí:

Centres públics: al Portal de centres del Departament.

Centres concertats i privats: al Portal de centres d'altres titularitats.

Presidents i secretaris de les comissions:  cliqueu aquí.

Intervenen en el procés d'aplicació

En el procés d'aplicació de la prova intervenen:

- Els centres educatius, amb la implicació del director, del professorat de quart i del que sigui designat com a aplicador extern.
- La Inspecció d'Educació, que presideix les comissions d'aplicació, supervisa i dona suport a tot el procés.
- Els serveis educatius, que donen suport als presidents de les comissions.
- Les comissions d'aplicació de la prova, constituïdes per un president, un professional dels serveis educatius que actua com a secretari, i un nombre variable de persones aplicadores externes.


Data d'actualització: 31.10.2018