Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Àrees d'actuació  > Avaluacions del Consell  > Avaluació de quart d'ESO  > Curs 2017-2018  > Novetats de la prova de competència lingüística
 

Novetats de la prova de competència lingüística

Enguany, la prova de competència lingüística presenta dues novetats.

En primer lloc, es compon de tres textos (enfront dels dos de les edicions anteriors), repartits de la manera següent:

  • un text literari extens
  • dos textos no literaris de tipologia diversa i de menor extensió

Aquest canvi de les lectures afecta la distribució de les preguntes:

  • es manté el mateix nombre d’ítems (32) que a les proves de les edicions anteriors
  • els ítems s’agrupen en quatre blocs:
    • a cada un dels tres textos li correspon un bloc de preguntes.
    • hi ha un bloc final amb preguntes globals, que fan referència a dos dels textos o a tots tres.

S’introdueixen preguntes obertes. Es donen instruccions precises per tal de garantir que la seva correcció segueixi criteris objectius.

La redacció, que serveix per avaluar l’expressió escrita, es manté com en les edicions anteriors.

El Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu ofereix dues proves pilot de competència lingüística (una de llengua catalana i una altra de llengua castellana) per difondre aquestes novetats i procurar que l’alumnat conegui el nou model.

S’adjunten les proves corregides de competència lingüística en llengua catalana i en llengua castellana.

Data d'actualització: 30.01.2018