Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Àrees d'actuació  > Activitats del Consell  > 1r Seminari d'Avaluació Educativa. Barcelona, 16 de desembre de 2004
 

1r Seminari d'Avaluació Educativa. Barcelona, 16 de desembre de 2004

Resum de l'acteAmb l’assistència d’unes 85 persones va tenir lloc el I Seminari d’Avaluació Educativa, organitzat pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu. Al matí es van poder escoltar dues conferències i a la tarda, després de la presentació dels principis que regeixen el nou Pla d’Avaluació del Departament d’Educació que s’està elaborant, es va debatre com funciona l’avaluació a Catalunya en una taula rodona. Tot plegat es va dur a terme en un clima estimulant, crític i enriquidor d’intercanvi d’opinions que va posar de manifest la necessitat de reorientar el funcionament de l’avaluació educativa.

Conferència de Pierre Louis Gauthier. Inspector d’Académie i exvicedirector de l’Institut Universitari de Formadors de Mestres (IUFM) de Versalles.


Després de traçar les línies dels precedents històrics de l’avaluació, que es remunten a la Revolució Francesa i plantegen la gran lliçó de l’interès per les comparacions internacionals de sistemes educatius, explica a grans trets el sistema d’avaluació francès.
El sistema educatiu francès, centralista i piramidal, té fixada una avaluació anual, realitzada a tot l’alumnat de tres nivells educatius diferents sempre al mes de setembre: als 7 anys, als 10 i als 17, que corresponen als primers anys d’educació primària, abans de començar el collège i abans de l’entrada al lycée, respectivament.
El sistema d’avaluació ha d’esdevenir un instrument de diàleg entre el professorat i l’Administració. En aquest sentit, es destaca l’adhesió d’un 80% de professorat al sistema avaluatiu actual.

Conferència de Josu Sierra. Director de l’Institut Basc d’Avaluació i Investigació Educativa (ISEI-IVEI).

Després d’exposar breument la història de l’ISEI-IVEI, fa una valoració crítica de les avaluacions dutes a terme per l’INECSE des del MECD. Comenta els resultats obtinguts en l’estudi PISA 2003 per l’alumnat del País Basc, que se situa en general per sobre de la mitjana de l’OCDE, i explica l’aposta de l’ISEI-IVEI per la participació en avaluacions internacionals.


Les avaluacions internacionals, que proporcionen dades per conèixer resultats i per construir indicadors, permeten la comparació de resultats i de contextos educatius entre diferents països.


Defensa l’opció per les proves diagnòstiques censals, adreçades a tota la població escolar, i desestima la utilització de mostres representatives perquè les proves censals permeten detectar els problemes i saber exactament on són i, per tant, en quin centre o zona s’ha d’actuar per millorar l’educació.


Presentació dels principis generals que concretaran el nou Pla d’Avaluació del Departament d’Educació. Joaquim Prats. President del Consell Superior d’Avaluació.

A partir del Llibre blanc de l’avaluació (juliol 2004), fa una anàlisi dels punts forts i els punts febles de les actuacions avaluatives dutes a terme fins ara des del Departament, tant a nivell de sistema educatiu, com de centres com d’accions de suport a l’avaluació interna dels centres.
Exposa les condicions que s’han de donar perquè l’avaluació sigui útil (credibilitat, utilització efectiva dels resultats, etc.) i quins són els criteris que han de marcar les pautes del model d’avaluació participativa que ha de regir el nou Pla d’Avaluació: transparència, circulació de la informació, implicació dels diferents agents que hi participen i generació de confiança en tots els usuaris del sistema.

Taula rodona: Com funciona l’avaluació a Catalunya?

 • Ignacio García de la Barrera. Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB).
  A partir de l’experiència obtinguda amb el Projecte Èxit, fa unes recomanacions de millora tenint en compte que els resultats acadèmics s’estratifiquen socialment.
 • Carmen Gómez. Directora de l’Institut d’Infància i Món Urbà de Barcelona.
  Presenta algunes reflexions sorgides a partir de la realització de l’informe bianual de l’Institut que plantegen punts febles en l’avaluació del sistema.
 • Xavier Chavarria. Inspector d’Educació.
  Fa reflexions crítiques d’aspectes generals i particulars tant pel que fa a l’avaluació del sistema com a l’avaluació de centres, la de programes i serveis i la de la funció docent.
 • Antoni Olona. Director de l’IES Ronda. Lleida.
  A partir de la seva experiència planteja l’avaluació com l’objectiu global de l’institut per conèixer l’alumnat, el funcionament de les classes i la percepció que tenen del centre el professorat i els pares i mares.
 • Vicenç Ferreres. Professor de la Facultat de Ciències de l’Educació de la URV.
  Presenta una visió crítica de l’estudi PISA 2003 i planteja la necessitat de conjugar l’autonomia dels centres amb la responsabilitat del professorat.

En els debats de la sessió del matí i de la tarda es van verbalitzar una sèrie de temes, que enumerem tot seguit:

Pel que fa a l’avaluació:

 • Cal un debat sobre la funció de l’avaluació, en el sentit que s’ha d’emmarcar en el context del sistema educatiu que ha d’haver estat definit prèviament. Es planteja la dualitat actual entre escola pública i concertada.
 • L’avaluació s’ha d’incloure en el sistema de rendiment de comptes.
 • Cal valorar la conseqüència de les avaluacions en els centres.
 • Cal generar consens entre tots els agents implicats en l’avaluació.
 • Cal la coordinació de tots els organismes implicats en l’avaluació.
 • Per avaluar cal tenir en compte les dades de context.
 • Cal transparència en tot el procés avaluatiu i a l’hora de compartir les dades.
 • Cal participar en estudis internacionals.
 • Cal un marc integrat de l’avaluació.
 • Cal avaluar els programes i recursos i també la funció docent, directiva i inspectora.

Pel que fa al sistema educatiu en general:

 • Cal dotar de més autonomia els centres, que s’ha de relacionar amb la responsabilitat (en el sentit que s’han de responsabilitzar dels resultats dels seus alumnes).
 • Cal un debat sobre el funcionariat.
 • Cal invertir més en educació.
 • Cal intervenir sobre les famílies per millorar l’educació.

I Seminari d'Avaluació Educativa. Programa
Lloc: Sala d’actes del Departament d’Educació. Via Augusta, 202. Barcelona

Data: Dijous, 16 de desembre de 2004

Programa


9 h    Acollida i lliurament de documentació


9.30 h Inauguració

Hble. Sra. Marta Cid. Consellera d’Educació
Joaquim Prats. President del Consell Superior d’Avaluació

9.30 h -11 h Conferència i debat (en francès)

Pierre Louis Gauthier. Inspector d’Académie i exdirector del CIEP Sévres (França)

11 h - 11.30 h Esmorzar

11.30 h - 13.30 h Conferència i debat

Josu Sierra. Director de l’Institut Basc d’Avaluació i Investigació Educativa (ISEI-IVEI)

13.30 h - 16 h Dinar

16 h - 16.30 h Presentació del Projecte del Pla d'Avaluació del Departament d'Educació

16.30 h - 18.30 h Taula rodona: Com funciona l'avaluació a Catalunya?

Teresa-Eulàlia Calzada. Directora del Departament de Planificació Educativa i Coordinació Territorial. IMEB
Carme Gómez. Directora de l’Institut d’Infància i Món Urbà
Xavier Chavarria. Inspector d’Educació
Antoni Olona. Director de l’IES Ronda. Lleida
Miquel Martínez. Director de l’ICE de la UB
Modera el debat:: Jordi Saura. Consell Superior d’Avaluació

Data d'actualització: 21.02.2008